TERMIČKA ZAŠTITA MOTORA - TZ
TERMIČKA ZAŠTITA Namena: sprečava pregrevanje namotaja motora. Može se primeniti kod motora koji imaju ugradjene temperaturno zavisne otpornike (ptc) u namotajima. Mogućnost izbora automatskog ili ručnog reseta.
Osnovne karakteristike:
standardni napon napajanja: 220Vac; 24Vac/dc
potrošnja: 2VA
prag isključenja: kad otpor sondi dostigne 3000oma(+/-10%)
ponovno uključenje: kad otpornost sondi opadne na 2000oma (+/-10%)
relejni izlaz: 5A/220Vac
temperaturni opseg: -10/+55C
 
ZAŠTITA PUMPE - NIVOREGLER - RZP
ZAŠTITA PUMPE OD RADA NA SUVO

Služi za detekciju prisustva provodnih tečnosti u metalnim ili rezervoarima od izolacionog materijala. Može se koristiti za automatsko dopunjavanje rezervoara ili zaštitu pumpe od rada na suvo. Kratkospojnikom 5-6 na prednjoj ploči moguće je izabrati da li će rele biti privučen kad nivo tečnosti dostigne sondu S1 (zaštita pumpe) ili će biti otpušten (punjenje nekog suda ili bazena).
Osnovne karakteristike:
napajanje: 220Vac
potrošnja: 2VA
relejni izlaz: 5A/220Vac
način montaže: šina 35mm

PODNAPONSKI/PRENAPONSKI RELE - NR
PODNAPONSKI PRENAPONSKI RELE
Namena: detekcija previsokog ili preniskog mrežnog napona radi zaštite potrošača ili signalizacije. Napon koji se kontroliše ujedno služi i za napajanje. Osnovne karakteristike:
nazivni napon: 220Vac ( ostali po zahtevu)
podnaponski prag: podesiv od 160-220Vac - histerezis 10V
prenaponski prag: podesiv od 220-260Vac- histerezis 5V
potrošnja: oko 4VA
relejni izlaz: dva preklopna kontakta 5A/250Vac
PODNAPONSKI PRENAPONSKI RELE
TROFAZNI PODNAPONSKI/PRENAPONSKI RELE NR3
TROFAZNI PODNAPONSKI PRENAPONSKI RELE

Nezavisno podesiv prag za:

-podnapon 160...220Vac

-prenapon 220...260Vac

 
RELE ASIMETRIJE I PRISUSTVA FAZA SA PODNAPONSKOM ZAŠTITOM - NF03

Namena: zaštita motora i drugih trofaznih potroša a od nedozvoljenog odstupanja ili nestanka faznog napona. Napon koji se kontroliše ujedno služi i za napajanje. Predvidjen za rad u mrežama sa uzemljenim zvezdištem. Osnovne karakteristike:
radni napon:3X220/380Vac
relejni izlaz: 5A/220Vac

PODESIVO:

-procenat asimetrije 5-30%

-podesavanje podnapona:160...220V

-standardno: automatski reset

opcija: ručni reset

 
RELE ASIMETRIJE I PRISUSTVA FAZA SA VREMENSKOM ZADRŠKOM I PODNAPONSKOM ZAŠTITOM - NFT03
RELE ASIMETRIJE I PRISUSTVA FAZA

PODESIVO:

-procenat asimetrije 5-30%

-vremenska zadrška 0...10s

-automatski reset

opcija: ručni reset

FIKSNO:

-podnapon 175V

 
RELE REDOSLEDA, ASIMETRIJE I PRISUSTVA FAZA SA PODNAPONSKOM ZAŠTITOM - NF04
RELE REDOSLEDA ASIMETRIJE I PRISUSTVA FAZA

- detekcija pravilnog redosleda faza

PODESIVO:

-procenat asimetrije 5-30%

-podešavanje podnaponske zaštite 160...220V

-standardno: automatski reset

opcija: ručni reset

 
RELE REDOSLEDA, ASIMETRIJE I PRISUSTVA FAZA SA VREMENSKOM ZADRŠKOM I PODNAPONSKOM ZAŠTITOM - NFT04
RELE REDOSLEDA, ASIMETRIJE I PODNAPONA SA VREMENSKOM ZADRŠKOM

- detekcija pravilnog redosleda faza

PODESIVO:

-procenat asimetrije 5-30%

-vremenska zadrška 0...10s

-automatski reset

opcija: ručni reset

FIKSNO:

-podnapon 175V

 
RELE ZA KOREKCIJU FAKTORA SNAGE - COS FI

RELE ZA KOREKCIJU FAKTORA SNAGE

 

Meri fazni stav izmedju napona i struje potrošača i ima mogućnost da u tri koraka dodaje kondenzatorske baterije za popravku faktora snage. Jednostavno rešenje za male privredne pogone i potrošače koji nemaju varijacije reaktivne snage u širokom opsegu.

 
DIMENZIONE SKICE
dimenziona skica

A=22.5mm

NR3,NF03,NF04,NFT03,NFT04, TZ

A=37mm...RZP,COS FI

 

NR

dimenziona skica
U cilju racionalizacije proizvodnje i stalnog poboljšanja kvaliteta proizvoda moguće su izmene u izgledu i karakteristikama stvarnih uredjaja u odnosu na prikaz u ovom katalogu.
POČETNA PROIZVODI