IZVORI NAPAJANJA

Izvori napajanja izradjuju se po porudžbini i zahtevima kupca. Linearni ili prekidački, za širok opseg ulaznih i izlaznih napona, u opsegu snaga od 3W do nekoliko kW, sa raznim oblicima kućišta...

U proizvodnom programu su:

-ispravljači (ac-dc pretvarači)

-punjači aku baterija

-ispravljači za galvanizaciju i elektrolizu

-invertori (dc-ac pretvarači)

-besprekidna napajanja

-dc-dc konvertori (step-up, step- down)

-korektori - stabilizatori mrežnog napona

-transformatori 230/110V

Neki od realizovanih izvora su ovde navedeni kao ilustracija.


PREKIDAČKI IZVORI 100...200...500W....2kW
IZVORI 100-200-500W DIMENZIJE
-ulazni napon:230Vac
-izlazni napon:po zahtevu kupca
-zaštita od preopterećenja i kratkog spoja
-visok stepen iskorišćenja(prekidački izvor na učestanosti 100kHz)
-lagani start i mala polazna struja iz mreže
-hladjenje: prirodno(100/200W) + termostatski kontrolisan ventilator(500W)
-optička signalizacija prisustva izlaznog napona
-metalno, plastificirano kućište
-mogućnost montaže u dva položaja

NAPAJANJA ZA TELEFONSKE CENTRALE
BESPREKIDNO NAPAJANJE 230VAC/48VDC  
DC-DC KONVERTORI ZA TELEFONSKE CENTRALE
NAPAJANJE ZA TF CENTRALU

Besprekidno napajanje za telefonske centrale

-ulazni napon:180-260V, 50Hz i 42-60Vdc

-izlazni naponi:

5V/ 3A, 12V/0.5A, -12V/0.1A, -5V/0.1A, -48V/1.5A, -48V/1.6A

-za montažu u rek

TIP1

-ulazni napon 42...75Vdc

-izlazni naponi +/-5V, +/-12V

TIP2

-ulazni napon -42...60Vdc

-izlazni naponi:

5V/8A, 12V/5A, -12V/1A, -5V/0.5A, -48V/3A

 

Montaža u rek.

IZVOR 230Vac/24Vdc 1A IZVORI ZA DIN ŠINU LABORATORIJSKI IZVOR
IYVOR 24V 1A IZVORI ZA ŠINU 35mm LAB1
PODESIVI IZVOR 30...75V, max 27A
ps48v

Namenjen za napajanje potrošača u telekomunikacijama, pokriva nominalne napone 48 i 60V. Može da radi kao samostalna jedinica ili u paraleli sa baterijama.

-izlani napon podesiv:30....75V

-kolo za korekciju faktora snage na ulazu (ulazna struja sinusoidalna)

-maximalna struja: 27A

-mogućnost paralelnog rada više izvora u cilju obezbedjivanja veće struje

 

 

-alarm kod niskog napona mreže, kvara, pregorevanja osigurača

-nizak nivo talasnosti izlaznog napona

-iskorišćenje: bolje od 86%

-standardno 19" kućište omogućava montažu u orman ili korišćenje kao stoni uredjaj

 

LABORATORIJSKI IZVOR NAPAJANJE (230vac) ZA LAPTOP NAPAJANJE ZA LAPTOP IZ BATERIJE (12Vdc)

LAB2

 

NAPAJANJE ZA LAPTOP napajanje laptop racčunara u kolima
PRAŽNJAČ AKU BATERIJA IZVOR 0-60V/0-100A ZA GALVANIZACIJU  

Omogućavaju periodično pražnjenje baterija za stand-by upotrebu u cilju održavanja ili ispitivanja njihovog kapaciteta(železnica, telekom, elektroprivreda...). Proizvode se po zahtevu kupca a pokrivaju nominalne baterijske napone od 12 do 220Vdc i struje pražnjenja od nekoliko do preko sto ampera. Osnovni set instrumenata čine ampermetar, voltmetar i ampersatmetar a elektronika obezbedjuje pražnjenje konstantnom strujom ili konstantnim otporom, automatski prestanak rada kad se isprazni baterija ili neku funkciju po zahtevu kupca.
SW6KW

 

 

PUNJAČ AKUBATERIJA 24V/50A AUTOMATSKI PUNJAČ AKUMULATORA
PUNJAČ 50A AUTOMATSKI PUNJAČ AKUMULATORA

Punjenje po I/U/U karakteristici.Automatska detekcije i signalizacija neispravne baterije i inverznog priklučenja. Prelazak na održavanje po završenom punjenju.

-struja punjenja: 10A

-nominalni baterijski napon: 24V (ili 12V)

Pogodan za ciklično punjenje baterija ili za baterije koje su stalno priključene na punjač.

BESPREKIDNO NAPAJANJE GARAŽNIH VRATA BEPREKIDNO NAPAJANJE 230Vac+24Vdc  

UPS ZA GARAŽNA VRATA


Služi za rezervno napajanje rolo vrata, garažnih kapija i sličnih potrošača. Isporučuje se sa sopstvenim baterijama ili sa priključkom za eksterne baterije.

GAS

PROFESIONALNO besprekidno napajanje koje obezbedjuje neprekidnih 230Vac i 24Vdc. Static bypass switch, kompletna automatika vodjena mikrokontrolerom, hermetički zatvorene baterije, daljinska signalizacija za većinu radnih stanja...

 
BESPREKIDNO NAPAJANJE ZA CIRKULACIONE PUMPE I GASNE KOTLOVE


Namenjen je za BESPREKIDNO napajanje cirkulacionih pumpi u etažnom grejajnu, telefonskih centrala, manjih tv aparata i drugih potrošača koji ne prelaze snagu od 200VA.
Osnovne karakteristike:
-ulazni napon: 12Vdc iz spoljne baterije
-izlazni napon: 220Vac 50Hz (širinski modulisana četvrtka)
-zaštita od preopterećenja i kratkog spoja
-zaštita od prekomernog pražnjenja baterije
-automatski punjač za bateriju (struja punjenja 9A omogućava efikasno punjenje baterija od 100 i više Ah)
-automatika za prebacivanje na baterjski rad kad nestane mreža i obratno
-signalizacija rada sa pet led dioda (prisutna mreža, punjenje, baterijski rad, prazna baterija)

BESPREKIDNO NAPAJANJE ZA CIRKULACIONE PUMPE

Namenjen je za BESPREKIDNO napajanje osetljivijih potrošača u domaćinstvu ili industriji (gasni kotlovi, telefonske centrale, tv i satelitska oprema, akvizicioni i merni sistemi....). Naročito je pogodan za nestabilne i slabe mreže u kojima napon varira u širokim granicama (prelazak na baterijski rad pri 150Vac)
Osnovne karakteristike:
-ulazni mrežni napon:150...250Vac
-baterijski napon: 12Vdc iz spoljne baterije
-izlazni napon: 220Vac +/-2,5% 50Hz sinusoida
-nominalna izlazna snaga: 300VA
BESPREKIDNO NAPAJANJE 48Vdc    

rezervno napajanje 48vdc
Sastoji se od stabilisanog ispravljača, automatskog punjača i baterija. Kad je prisutan mrežni napon punjač održava baterije napunjenim. Ispravljač obezbedjuje napajanje potrošača stabilnim jednosmernim naponom. Ako nestane mrežni napon napajanje potrošača preuzimaju baterije. Prelazak sa mreže na baterijski napon je bez prekida (0 sekundi).


invertor 48v/230vsinusni invertor


SINUSNI INVERTOR 48Vdc/230Vac 400VA

Namenjen je za napajanje elektronske opreme u telefonskim centralama (računari, monitori, modemi...). Ulazni filter obezbedjuje nizak nivo psofometrijskog napona (<2.5mV). Digitalno generisanje sinusoide, rekonstrukcija sinusoide na povišenoj učestanosti i ugradjeni filter obezbedjuju visoku stabilnost amplitude i učestanosti izlaznog napona kao i nizak faktor izobličenja (<1%). Talasnost izlaznog napona +/-2%.

INVERTOR 24Vdc/220Vac 300VA
Namenjen je za napajanje televizora i video opreme u autobusima ili za napajanje drugih potrošača (merni instrumenti i ostala elektronska oprema) u uslovima kada je na raspolaganju jednosmerni napon 24V (vozila, terenski uslovi rada i sl.).
Osnovne karakteristike:
-ulazni napon: 21....28V
-izlazni napon: 220V, 50Hz
-talasni oblik izlaznog napona: širinski modulisana četvrtka
-snaga: 300VA
-metalno kućište


DC-DC KONVERTOR 24V/12V, 25A DC-DC KONVERTOR 10...30V/5V, 1,2A  

dc dc 24 12


-ulazni napon:24V (20-30Vdc)
-Izlazni napon: 12V +/-5%
-trajno dozvoljena izlazna struja:25A
-zaštita od prevelike struje i inverznog prikljkučenja
-metalno kućište sa visokim stepenom zaštite
-dozvoljena temperatura ambijenta:-20...+45C
Previdjen je za montažu na vozilo (napon instalacije 24V) i napajanje potrošača koji zahtevaju 12V za svoj rad.

DC DC 30- 5
-ulazni napon:10...30V
-zaštita od inverznog priključenja ulaznog napona
-izlazni napon: 5V max 1.2A
-zaštita od kratkog spoja
-kućište za monta u na šinu 35mm


IZVOR 400Hz
Za potrebe ispitivanja uredjaja koji se koriste u avijaciji napravljeni su izvori sa sinusnim izlaznim naponom 36Veff /10A i 115Veff/5A učestanosti 400Hz. Ulazni napon je 230Vac i galvanski je odvojen od izlaznih napona. Ugradjeni pokazni instrumenti omogućavaju prikaz izlaznih napona i struja. Sinusoida se generiše pomoću pwm-a na povišenoj učestanosti tako da su filtarski elementi malih dimenzija a ceo uredjaj je prenosni.
KOREKTORI/ STABILIZATORI NAPONA TRANSFORMATORI 230/110V
INVERTOR 110VDC/230VAC

korektor


Nalaze primenu u krajevima gde je distributivna mreža slaba ili kod potrošača koji se nalaze na kraju distributivnog voda pa napon odstupa više nego što je dozvoljeno. Korektor obezbedjuje potrošaču koji je priključen na njega stabilan napon 230V za kolebanja ulaznog mrežnog napona u granicama 160-250V. Imaju pokazne instrumente za ulazni i izlazni napon a rad je potpuno automatizovan. Korektori se izradjuju u monofaznoj i trofaznoj verziji.
Na ovaj način se mogu napajati raznovrsni potrošači u domaćinstvu i industriji počev od elektronske opreme (računari i sl.) preko termogenih potrošača do motornih pogona.

tranformatori 230/110V

Namenjeni za napajanje uredjaja pravIjenih za mrežu 110Vac u domaćim uslovima. Prave se za raspon snaga od 100VA do 6000VA. Ugradjuju se u metalno kućište a izlazni priključci su predvidjeni za priključenje 110 voltnih uredjaja.

invertor 110vdc/230vac

ulazni napon: 110Vdc

izlazni napon:230V, 50Hz, sinusoida

namena: napajanje uredjaja u trafostanici iz baterijskog napona 110Vdc

IZVOR 0-300V/5A

 

-ulazni napon: 230Vac

-izlazni napon: podesiv, 0-300Vdc

-izvedena srednja tačka (izlaz 2x0...150V)

-maksimalna struja: 5A

-robusno metalno kućište pogodno za transport i terenski rad

-koristi se pri ispitivanju zemljospoja opreme u trafostanicama

BESPREKIDNO NAPAJANJE PROTIVPOŽARNE CENTRALE

 

 
 
 

 

 
 
     
U cilju racionalizacije proizvodnje i stalnog poboljšanja kvaliteta proizvoda moguće su izmene u izgledu i karakteristikama stvarnih uredjaja u odnosu na prikaz u ovom katalogu.
POČETNA PROIZVODI