ELEKTRONIKA PO PORUDŽBINI
Po zahtevima kupca se mogu napraviti razni uredjaji koji se oslanjaju na naš proizvodni program. Ovde su prikazani neki od interesantnijih projekata.

GENERATOR PINK ŠUMA
PINK ŠUM
Služi za merenja i ispitivanja u akustici. Ima podesivu frekventnu karakteristiku (ekvilajzer sa pet opsega), dva izlaza sa nezavisno podesivim nivoom i daljinske komande za uključenje/isključenje signala na svakom od izlaznih kanala ponaosob.

UPRAVLJANJE SOLARNIM KOLEKTROM

SOLAR

Napravljena je kompletna upravljačka elektronika za grejanje i akumulaciju tople vode pomoću solarne energije. Osnovni moduli su:
-modul za praćenje kretanja sunca (solar tracker)
-drajver za step motor (pogon kolektora)
-tastatura sa displejem za nadzor celokupnog sistema (unos parametara, kontrola sistema, očitavanje trenutnih vrednosti parametara i stanja sistema, prijava grešaka u radu...)
-centralna upravljačka jedinica koja nadzire rad kolektora, upravlja brzinom pumpi u primarnom i sekundarnom krugu, nadzire drajvere za praćenje sunca, meri temperature u sistemu, komunicira sa tastaturom...
Upravljačke, logičke i zaštitne funkcije su izvedene uz upotrebu mikrokontrolera. Sistem je fleksibilan i može se primeniti za jedan kolektor ili za više njih (maksimalno 32) što omogućava primenu u postrojenjima različite veličin
e.


solar1

solar2

UPRAVLJANJE POKRETNOM METOM NA STRELIŠTU

Upravljačka elektronika za pokretnu metu omogućava regulisanje brzine i smera kretanja mete. Ciklus automatskog rada započinje prolaskom kroz kapiju sa foto ćelijom. Ručne komande su bežične dometa do 50m što omogućava poslužiocu upravljanje sa bezbedne daljine . Napajanje 24Vdc omogućava rad u poljskim uslovima.


DRAJVER ZA STEP MOTOR
DRAJVER ZA STEP MOTOR Omogućavaju upravljanje koračnim motorima komandama generisanim iz plc-a ili na neki drugi način. Na raspolaganju su start/stop, direction (smer), speed (brzina) i komande za izbor osnovnog koraka ili mikrostep funkcije. Napajanje je do 48Vdc a što se struje motora tiče postoje tri osnovna modela sa strujama do 2, 4 i 10A. Na zahtev se mogu napraviti pogoni i sa većim strujama ili nekim dodatnim funkcijama.


DIMER 2.5kW
DIMER 2.5kW Dimer za regulaciju osvetljenja halogenim sijalicama ukupne snage do 2.5kW.
KOMANDE ZA FREKVENTNI REGULATOR
KOMANDA ZA FREKVENTNI REGULATOR Kutija sa izdvojenim komandama za udaljeni frekventni regulator. Start/stop tasteri, potenciometar za zadavanje brzine i displej za njeno očitavanja. Kućište za panelnu ugradnju 96x96mm, povišen stepen zaštite sa prednje strane.
UPRAVLJAČKA ELEKTRONIKA ZA KOTAO NA ČVRSTO GORIVO
upravljacka elektronika za kotao Mikrokontrolerski vodjena automatika za rad kotla na čvrsto gorivo. Omogućava vodjenje kompletnog procesa rada peći: paljenje, doziranje, rad ventilatora, održavanje temperature.... Ima ugradjene zaštitne funkcije a na prednjoj ploči osim displeja za prikaz temperature su i raznobojne led diode koje označavaju različite režime rada u kojima se kotao nalazi.
POČETNA PROIZVODI